Pri objednávke nad 50 € s DPH Vám tovar dovezieme zdarma.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely rozosielky e-mailových obchodných oznámení

1. Cebra s.r.o. IČO: 46702083, so sídlom 17.novembra 100, 08001 Prešov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,Vložka číslo: 26151/P (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

· emailovú adresu

2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

· zaradenia do databázy pre zasielanie online obchodných oznámení.

3. úhlas na spracovanie udeľujete po dobu 3 rokov a to za účelom:

· zasielania obchodných oznámení, ak túto dobu nepredĺžite

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

· Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR

5. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

6. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu, zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení.

7. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

· vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok ukončenie rozosielania e-mailových obchodných oznámení, popr. na vlastnú žiadosť fyzické odstránenie osobných údajov z databázy e-mailového nástroja

· požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva

· vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu

· u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť

· nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania

· požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca

povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov

· na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením

· v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov